Sunday, June 16, 2013

Tempat Perlindungan Di Bawah Karang (Abris Sous Roches)


tempat perlindungan di bawah karang berbentuk gua. tempat semacam itu merupakan perkampungan manusia purba yang hanya ditempati sementara waktu. gua karang tempat perlindungan manusia purba oleh para pakar ilmu purbakala dinamakan abris sous roches. disitu ditemukan bekas alat-alat dari batu, tulang, tanduk, dan kerang, abris sous roches antara lain ditemukan di Teluk Triton (Papua), Pulau Seram (Maluku), dan Sulawesi Selatan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...